Forside
 Kurser
 Bogen
 Inspiration
 Hvem er vi
 Links
 Kontakt
 Stillerum - erkendelse af det ubegrænsede Selv

Inden i alle mennesker findes der et sted – et rum af ubegrænset stilhed. Gennem flere årtusinder har spirituelt søgende mennesker forsøgt at komme i kontakt med dette rum af absolut stilhed, fortrinsvis gennem meditation. Stilhedens rum er en bevidsthedstilstand hinsides personligheden, en tilstand af at være til stede i meditation såvel som uden for meditation. At have forbindelse til dette stilhedens rum, opleves som definitiv tilfredsstillelse eller fuldkommenhed – den spirituelle søgen har opfyldt sit formål. Bevidsthedstilstanden benævnes også som Oplysning, Enlightenment, Selvrealisation, Enhedsbevidsthed, Absoluthed etc.