Forside
 Kurser
 Bogen
 Inspiration
 Hvem er vi
 Links
 Kontakt
 Hvem er vi

Marianne: Som 18-årig starter jeg med at gøre mig mine første erfaringer med meditation. Gennem årene afprøver jeg forskellige meditationsteknikker, mest af nysgerrighed og ikke så meget for at opnå noget bestemt. I 1995 møder jeg nogle mennesker som efter sigende skulle have opnået "oplysning", en tilstand af ultimativ stilhed. Oplysning havde jeg hørt en del om, men aldrig forestillet mig at det var noget jeg selv kunne opnå.

Mødet med disse mennesker i 1995 inspirerer mig til at påbegynde en målrettet meditationspraksis med henblik på selv at blive oplyst. Året efter bliver jeg introduceret til meditation på en indre energistrøm af lys og lyd, en særlig meditationsform som muliggør meditation hinsides de personlige grænser. Gennem denne meditationsform opnår jeg at erkende min eksistens hinsides denne verden i 2002, efter endnu en "indre dør" er blevet åbnet hinsides min personlighed.

I 2009 bliver en tredje "indre dør" åbnet, og jeg erkender min eksistens som værende ubegrænset og uafhængig af denne verden. Samtidig en erkendelse af total stilhed og ren væren. Mest af alt forbinder jeg denne tilstand med en fantastisk frihed...


marianne

Marianne

Gustavo: Når man har nået et punkt i sin meditation, hvor ingenting er efterladt og alligevel ingenting mangler, så har meditationen opfyldt sit formål. "Fulfillment" kalder man denne tilstand på engelsk – en selvforsynende tilstand, som er upåvirket af forandringer.

Min erfaring med meditation starter i 1986, og efter 16 års fokuseret meditationspraksis får jeg indblik i denne tilstand, som viser sig på en gang at være absolut stilhed og grænseløs ekspansion. Tilstanden - ifølge forskellige traditioner omtalt som "enlightenment" eller "self-realization" - tilvejebringer øjeblikkets intensitet og kontinuitet.

Tilstanden er hinsides tanker og følelser og opleves som absolut enkelhed. Den repræsenterer en ekstrem kvalitativ forandring i ens opfattelse af verden såvel som ens selvopfattelse. Denne tilstand af absolut stilhed er på samme tid uberørt af eksterne forandringer og en ubegrænset ressource i ens dagligdag.

 

gustavo

Gustavo