Forside
 Kurser
 Bogen
 Inspiration
 Hvem er vi
 Links
 Kontakt
 Inspiration

Der findes mange beskrivelser af erkendelsen af det ubegrænsede Selv eller Oplysning, fx i Isha Upanishaden, en sanskrit tekst fra omkring 800 f.Kr.:

Selvet bevæger sig aldrig,
Alligevel er Det for hurtigt for sindet.
Sanserne kan ikke nå Det.
Det er stadig uden for deres rækkevidde.
Forblivende stille, overgår Det alle aktiviteter,
Alligevel hviler alle bevægelsers åndedræt i Det.

Det bevæger sig, alligevel bevæger Det sig ikke.
Det er fjernt, alligevel er Det nær.
Det er inden i alt dette,
Og dog uden for alt dette.

Han/hun der ser alting som ingenting, undtagen Selvet,
Og Selvet i alting der han/hun ser,
Sådan en seer trækker sig tilbage fra ingenting.
For den oplyste er alt der findes intet
Andet end Selvet...