Forside
 Kurser
 Bogen
 Inspiration
 Hvem er vi?
 Links
 Kontakt
 Mantrameditation

Denne meditationsform er en forberedende meditation til Lys- og Lydmeditation, som muliggør opnåelse af Oplysning eller erkendelse af det ubegrænsede Selv. Vores tilgang til mantrameditation tager udelukkende udgangspunkt i mantraer som lydvibrationer. De mantraer vi arbejder med, er konstruerede til at skabe bestemte stemninger eller tilstande.

Mantrameditation går ud på at meditere på en specifik lydvibration, en sammensætning af betydningsløse lydstavelser, som man gentager inden i sig selv. Forløbet inkluderer et personligt mantra, som er en lydvibration der virker imødekommende på ens egen personlighed - forbereder én på Lys- og Lydmeditationen. Åndedrætsmeditation vil indgå som en grundlæggende praksisform. Foregår over otte aftener á ca. en times varighed.

Tid

mandage kl. 19

Sted Helgolandsgade 6, København V (ved Hovedbanen)
Pris kr. 1.200,-

Tilmelding via mail el. tlf. - se under kontakt

 

Lys- og Lydmeditation - retræte

Denne retræte er indledningen til en meditationspraksis hvis sigte er Oplysning eller erkendelse af det ubegrænsede Selv. For at kunne opnå denne bevidsthedstilstand, har man brug for et redskab som kan bringe én hinsides de personlige grænser, nemlig meditation på en indre energistrøm af Lys og Lyd.

Beskrivelser af Lys og Lyd kan dateres tilbage til Upanishaderne, som er blandt de ældste skrifter i verden. Så Lys- og Lydmeditation er på ingen måde noget nyt, men har været praktiseret gennem flere årtusinder. Da det ubegrænsede Selv - i kraft af dets ubegrænsethed - er hinsides sindet, er det nødvendigt at anvende et redskab som uafhængigt af sindet muliggør erkendelsen af det.

Tid

tre dage, aftales ved tilmelding

Sted aftales ved tilmelding
Pris kr. 2.400,- (inkl. forplejning og overnatning)

 Det er kun med hjertet
at man kan se rigtigt;
Det som er essentielt,
er usynligt for øjet.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY